Bez pagātnes nav nākotnes - ar šo domu jau vairāk nekā 20 gadus Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centrs veic Mutvārdu vēstures ekspedīcijas. Ar šodienu, 27. maiju, šāda ekspedīcija sāksies Sēlijā, kuras laikā Mutvārdu vēstures un kultūras mantojuma pētnieku biedrība “Divruna” ar Daugavpils Universitātes docētajiem un studentiem dosies vākt cilvēku dzīvesstāstus. Tad tos dokumentēs un sistematizēs, kā rezultātā taps gan plašs pētniecības materiāls zinātniekiem un studentiem, gan iedvesmas avots žurnālistiem un rakstniekiem.

Mutvārdu ekspedīcijā savāktais materiāls ir dzīvā vēsture, kas var pastāstīt vairāk par jebkuriem arhīva dokumentiem, saka šīs ekspedīcijas dalībnieki.