Cēsiniece Biruta Mežale ordeni saņēma pirms sešiem gadiem. Viņa ir piedzīvojusi traģiskus liktens triecienus, bet tie viņu nesalauza. Viņa izveidoja resursu cetru sievietēm, vada savu uzņēmumu, darbojas draudzē, ir pašvaldības deputāte.

Valsts svētku nedēļā braucam uz dažādām Latvijas vietām, lai izstāstītu dažus no tūkstošiem stāstu par cilvēkiem, kuri saņēmuši visaugstāko valsts apbalvojumu – Triju zvaigžņu ordeni.

Mans dzīves moto ir palīdzēt cilvēkiem – atzīst cēsniece, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere Biruta Mežale. Augsto apbalvojumu viņa saņēma pirms sešiem gadiem par nozīmīgu un pašaizliedzīgu sabiedrisko darbu.

Ļoti daudzām sievietēm krīzes situācijās Biruta Mežale sniegusi atbalstu kā biedrības "Sieviešu resursu centrs "Prieks"" izveidotāja. Bet tā ir tikai viena viņas darbības šķautne. Viņa vada savu privāto grāmātvedības konsultāciju biroju, ir Cēsu Svētā Jāņa draudzes diakone un Cēsu pašvaldības deputāte, kā arī ome diviem mazbērniem Annai un Matejam.

Birutai Mežalei nācies piedzīvot ļoti traģiskus liktens triecienus, bet tas viņu nav salauzis, drīzāk padarījies vēl stiprāku.

Ēkā, kur atrodas gan Birutas Mežales grāmatvedības konsultāciju birojs, gan arī viņas vadītā biedrība "Sieviešu resursu centrs "Prieks"", viņas kabinetā uz plaukta blakus darbagaldam fotorāmītī ielikta arī bilde ar Triju Zvaigžņu ordeņa pasniegšanas brīdi.

"Atklāti teikšu, ka tas man bija ļoti liels pārsteigums, jo es nezināju, ka arī tik parastiem cilvēkiem pasniedz ordeņus," atzīst Biruta Mežale.

Bildei blakus redzama balta sievietes skulptūriņa, kas tiecas augšup, un tā savukārt ir Sandras Kalnietes iedibinātās balvas "Atdzimt no pelniem" veidols. Arī to saņēmusi Biruta Mežale. Ar apbalvojumiem novērtēts viņas lielais ieguldījums sabiedrības labā, īpaši izceļot darbu ar sievietēm biedrībā ''Prieks'', ko viņa izveidoja pirms 15 gadiem un kas nodarbojas ar sieviešu uzglītošanu un atbalstu dažādās dzīves situācijās.