Cilvēki ar invaliditāti baidās aizstāvēt savas tiesības tiesā sarežģītā procesa dēļ, secina biedrībā "Apeirons". Tāpat šiem cilvēkiem nereti trūkst naudas juridiskiem pakalpojumiem. Noslēdzot divu gadu projektu par cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzību, organizācija cer uzlabot cilvēku zināšanas par tiesāšanās procesu, kā arī vairot tiesu darbinieku izpratni par cilvēkiem ar dažāda veida traucējumiem. Vienlaikus projekta laikā cilvēki dalījušies ar savu pieredzi cīnoties par tādām tiesībām kā vides pieejamība vai iekļaujoša izglītība.

Raimonds Smagars pēc mugurkaula traumas ir ratiņkrēslā vairāk nekā 20 gadus un, mainoties dzīves apstākļiem, viņš šajos gados divas reizes savas tiesības aizstāvējis tiesā. Tiesas process, kurā viņš uzvarēja notika 2000 gadu sākumā, kad viņš vērsās pret naktsklubu, kas tolaik saimniekoja Vernisāžas centrā, Rīgā. Tur viņš saskārās ar diskrimināciju, jo tobrīd jaunietis ratiņkrēslā vairākkārt netika ielaists izklaides vietā. Raimonds secina, ka cilvēkiem ar invaliditāti viens no būtiskākajiem šķēršļiem varētu būt naudas trūkums, lai piesaistītu labu juristu savu tiesību aizstāvēšanā.

"Man tolaik sanāca piesaistīt finanšu līdzekļus caur Sorosa fondu un noalgot advokātu. Ja tu gribi labu advokātu, tas ir dārgi, jo tagad, kad man bija otrs process (administratīvais), kurā es tiesājos ar slimnīcu par nekvalitatīvu ārstēšanu, jo man amputēja kāju, bet es uzskatīju, ka tas ārstēšanas process, kas noveda līdz tai amputācijai bija nepareizs un es pats rakstīju pieteikumu tiesai."

Raimondam kāju amputēja pirms sešiem gadiem. Pirmās instances tiesā spriedums šoreiz nebija viņam labvēlīgs. Šis tiesāšanās process ildzis četrus gadus, tāpēc Raimonds lēmumu neplāno pārsūdzēt.

Raimonds atzīst, ka ikdienišķas situācijas, kas pēc būtības ir netaisnīgas, viņš bieži arī ignorē, lai arī saprot, ka tās ir aktīvi jārisina, lai kaut ko mainītu. Piemēram, Raimonds ir bijis situācijā, kad vēlā stundā pēc koncerta ar savu elektrisko ratiņkrēslu jāmēro garš ceļš caur pilsētu, lai nokļūtu mājās, jo sabiedriskā transporta pieturā pēdējais autobuss viņam gluži vienkārši aizbrauc garām.

Raimonds patlaban strādā cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības nevalstiskajā organizācijā "Apeirons" un projektā "Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā" palīdz konsultēt arī tiesu darbiniekus, lai veicinātu tiesu pieejamību. Minētais projekts ilgst divus gadus un tā laikā veikti arī pētījumi par cilvēku ar dažādu veidu invaliditāti spēju īstenot savu tiesību aizsardzību. Organizācijas vadītājs Ivars Balodis secina, ka šie cilvēki salīdzinoši reti vēršas arī tiesā.