Novembra vidū Satversmes tiesa paziņoja nolēmumu lietā par bērna bioloģiskās mātes partnerei nepiešķirto Darba likumā paredzēto desmit dienu atvaļinājumu. Konstitucionālā tiesa spriedumā noteica, ka šāds atvaļinājums pienākas ne tikai bērna tēvam. Tomēr pats būtiskākais - savā spriedumā Satversmes tiesa paziņoja, ka valstij ir juridiski, ekonomiski un sociāli jāaizsargā visas ģimenes, tostarp arī viendzimuma. Tas nozīmē, ka Saeimai līdz 2022. gada jūnijam būs jāsakārto likumi tā, lai visas ģimenes būtu vienlīdzīgi aizsargātas. Šo vēsturisko Satversmes tiesas lietu pieteica Persona C jeb Evita Goša.