Zinību dienas svētkos durvis ver 672 pašvaldību un privātās skolas, kurās mācīsies vairāk nekā 218 tūkstoši skolēnu. Visiem izglītības nozarē iesaistītajiem šis 1. septembris ir izaicinājumu pilns, atsākot mācības klātienē. Skolu vadītājiem un pedagogiem iknedēļu jāveic virkne jaunu pienākumu, lai uzraudzītu epidemioloģisko situāciju. Pašvaldību savienība vērš uzmanību uz Covid-19 testēšanas sistēmas problēmām. Savukārt paši audzēkņi bažījas par mobingu pret tiem skolēniem, kas nebūs vakcinējušies un klasē būs atšķirami pēc tā, vai jālieto sejas maska.

Atsākot klātienes darbu skolās, šajā mācību gadā skolēniem un skolotājiem jāievēro drošas skolas principi - jāveic iknedēļas Covid-19 testi, jāievēro distance un higiēnas prasības, jāvēdina telpas un jādezinficē virsmas, jāvalkā sejas maskas koplietošanas telpās un jāvakcinējas, ja ir iespēja, norāda izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece no Jaunās konservatīvās partijas.

Koplietošanas telpās maskas būs jāvelk visiem audzēkņiem un pedagogiem, bet bez maskas varēs strādāt klasēs, ja ir iegūts Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Savukārt tiem, kas mācību procesā piedalīsies ar negatīvu Covid-19 testu, maskas ir jāvelk arī klasēs. Rīgas skolēnu domes vadītājs Rihards Irbe norāda, ka tieši tas, atsākot mācības klātienē, visvairāk dara bažīgus skolēnus, kas baidās no pastiprināta mobinga.

Nedēļu pirms mācību gada sākuma Pašvaldību savienība cēla trauksmi par laboratoriju loģistikas problēmām. Proti, vairākas skolās bijusi analīžu trauciņu jeb stobriņu piegādes kavēšanās. Un Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības jautājumos Ināra Dundure norāda, ka tas savukārt met ēnu uz to, cik labi testēšanas sistēma darbosies mācību gada laikā.

Pašvaldību savienības ieskatā ikvienam bērnam jābūt arī iespējai veikt bezmaksas testu jebkurā laboratorijā, ja iknedēļas testa veikšanas dienā viņš nav bijis skolā.

Savukārt Izglītības darbinieku arodbiedrība vērtējot drošas skolas prasības piekrīt, ka maskas nepieciešamas skolu gaiteņos, bet joprojām uzskata, ka klasē mācību laikā mutes un deguna aizsegus nav jālieto nevienam. Izglītības darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga saka, ka kopumā skolas ir gatavas jaunajiem epidemioloģiskās drošības uzraudzības pienākumiem, tomēr tas skolotājiem ir papildu neapmaksāts slogs.

Atsākot mācības klātienē šogad lēmumus par mācību procesa organizāciju var pieņemt paši skolu direktori, par ko viņiem jāinformē arī audzēkņi un vecāki, kā arī skolu dibinātāji. Mācības attālināti vai daļēji attālināti drīkstētu notikt tikai epidemioloģisku apsvērumu dēļ. Skolu dibinātāji katru nedēļu Izglītības kvalitātes valsts dienestam iesniegs informāciju, lai varētu uzkrāt datus par epidemioloģisko situāciju skolās.

Šogad 1. septembrī durvis vērs 672 pašvaldību un privātās skolas, kurās mācīsies vairāk nekā 218 tūkstoši skolēnu. Savukārt tas, cik daudzi bērni izvēlējušies mācības mājās būs zināms 5. septembrī, kad Izglītības ministrija apkopos datus no visām skolām par faktisko situāciju pēc mācību gada uzsākšanas.

Arī trūkstošo skolotāju skaits būs zināms nedēļas nogalē, taču arodbiedrība lēš, ka kopumā valstī pietrūkst ap 1000 skolotāju pilnas un pusslodzes darba vietās.