Covid-19 krīze ir mainījusi daudz ko, arī uzņemšanu augstskolās. Kad un kā tā noritēs, vai topošie studenti ir gatavi pieteikties elektroniski. Vai studentu skaits varētu būt mazāks un kāds varētu būtu viņu zināšanu līmenis, par to izvaicājam vairāku augstskolu pārstāvjus. Stāsta Latvijas Universitātes Studentu servisu departamenta direkots Jānis Saulītis, Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektors Uldis Sukovskis un Rīgas Stradiņa universitātes Studentu servisa direktore Indra Treija.