Covid-19 valsts pētījumu programmā līdz gada beigām īstenos 10 projektus par pieciem miljoniem eiro. Jaunizveidotās programmas mērķis ir ierobežot vīrusa izplatību, kā arī īstenojot inovatīvus projektus, lai steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi. Starptautisko zinātnisko ekspertu augstāk novērtētajos pētījumos piedalās Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs un vēl vairāki citi zinātniskie institūti.

Covid-19 pētījumu programmas konkursa desmit uzvarētajiem katram atvēlēts teju pusmiljons eiro projekta īstenošanai. Veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā apstiprināti pieci projekti. Paredzēta jaunu medikamentu izstrāde pret Covid-19 un koronavīrusiem un ar vīrusu saistīto paraugu biobankas izveide, kā arī pētījums par multidisciplināru pieeju epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā.

Pētījumu vadītāju sarakstā ir Uga Dumpis, Jānis Kloviņš, Ludmila Vīksna un citi. Šos un lielāko daļu citu pētījumu īstenos vairāki institūti sadarbības projektos. Savukārt inženiertehnisko risinājumu jomā apstiprināti trīs projekti. Divus no tiem īstenos Rīgas Tehniskā universitāte, bet Stradiņa slimnīcas Zinātniskais institūts pētīs jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšanai, testēšanai un terapijai.

Tikmēr trešajā valsts pētījumu programmas kategorijā plānots finansēt divus projektus Tautsaimniecības un sabiedrības labklājības jomā. Latvijas Universitātes profesore Inna Šteinbuka, piemēram, vadīs projektu par Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanu un konkurētspējas pieauguma veicināšanu pēc pandēmijas krīzes.

Uzklausām arī Latvijas Zinātnes padomes Pārmaiņu vadītāju Ingmāru Kreišmani un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktoru Jāni Kloviņu.