Augšdaugavas novads Latvijas kartē ir iezīmēts ar tālāko robežas dienvidu punktu. Kā apliecinājums tam, Demenes pagastā, Lietuvas un Baltkrievijas pašā pierobežā uzstādīts simbolisks akmens - Saules puķe. Šajā novadā darbojas viens no lielākajiem un spēcīgākajiem koriem novadā, koris “Latgale”. Daudzu gadu garumā šī kora diriģente bija Vispārējo latviešu Dziesmu svētku goda virsdiriģente Terēzija Broka. Šobrīd koris, viņas audzēknes Anitas Zarānes vadībā, pulcējis dziedātājus gan no Latgales, gan Sēlijas un savā vēsturē jau 14. reizi piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos.

Koru skatē “Latgale” ir ieguvis pirmo pakāpi, dziedātāji lepni un vēl jo lepnāki mājās palicēji - kora dalībnieku vecāki un dzīvesbiedri, kuri jau ne pirmo reizi palīdz saviem tuviniekiem posties lielajiem Dziesmu svētkiem, paliek mājās auklējot bērnus, pie televizoriem sekojot tiešraidēm un domās esot kopā ar Dziesmu svētku dalībniekiem.