Vakar "Centrs Dardedze" uzsāka kampaņu "Lasi starp rindiņām", kuras mērķis ir novērst bērnu seksuālu izmantošanu, izglītojot vecākus un plašāku sabiedrību. Savukārt pagājušajā nedēļā Valsts probācijas dienests sāka pilotprojektu – atklāja konsultatīvu tālruņa līniju cilvēkiem, kurus nomāc seksuālas domas un tieksmes pret bērniem. Tomēr mazāk tiek runāts par dzimumnoziegumiem, kurus pastrādā paši bērni. Kopš 2013. gada policija reģistrējusi 40 izvarošanas gadījumus, kurus pastrādāja nepilngadīgie. Kāpēc bērni veic dzimumnoziegumus? Un kā viņiem var palīdzēt pārdarījumu neatkārtot?

Ik gadu policija pieķer vairākus simtus bērnu, kuri pastrādā kādu noziegumu. Piemēram, pērn likumsargi reģistrēja 570 nepilngadīgo noziedzīgos nodarījumus. Vairumā gadījumu tie ir mazāk smagi noziegumi, kā piemēram, zādzības, kas pēdējo desmit gadu laikā mazinās.

Tomēr ir noziegumi, kuru skaits nesarūk. Katru gadu policijas statistikā iepretim pantam par izvarošanu uzskaita gadījumus, kad šo noziegumu veic nepilngadīgie. Ja pirms desmit gadiem tādi gadījumi bija divi trīs, tad pagājušajā gadā - septiņi. Bet par citu pantu, kad bērns vardarbīgi apmierinājis dzimumtieksmi - skaits ir vēl lielāks. Pērn policija reģistrēja 15 šādus gadījumus.

Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem šobrīd atrodas seši jaunieši, kuri notiesāti par dzimumnozieguma veikšanu, atklāj Ginta Vāciete. Viņa ir iestādes Resocializācijas daļas galvenā inspektore. Vairumā gadījumu šajos noziegumos cietušie bērni.