Eiropas Savienība (ES) ir panākusi vienošanos par jauniem noteikumiem, kas regulēs politiskās reklāmas internetā, lai tādējādi ierobežotu dezinformācijas izplatīšanu un trešo valstu mēģinājumus ietekmēt bloka demokrātiskos procesus. Šie noteikumi gan stāsies spēkā tikai pēc 2024.gada Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām.

Internetam, un jo īpaši sociālajiem medijiem, mūsdienās ir milzīga nozīme priekšvēlēšanu kampaņā. Sociālajos tīklos politiķi visaktīvāk cenšas uzrunāt savus potenciālos vēlētājus. Taču robi regulējumā palielina risku, ka vēlēšanu procesā var iejaukties ārēji spēki, kuru mērķis ir ietekmēt pilsoņu izvēli par labu savām interesēm. Savukārt tas rada nopietnu kaitējumu demokrātijai.

EP un ES Padome pēc ilgstošām sarunām pirmdien vakarā panāca vienošanos par jaunu regulējumu politisko reklāmu izvietošanai internetā. Tā mērķis ir ierobežot ārvalstu iejaukšanos un palielināt caurskatāmību.

Lielākajām sociālo mediju platformām, piemēram, „Facebook”, „TikTok” un „X”, būs skaidri jāapzīmē politiskā reklāma, kā arī jānorāda, kurš un cik daudz par attiecīgo reklāmu ir samaksājis. Būs jānorāda arī tas, uz kurām vēlēšanām vai referendumu reklāma attiecas.

Lai izraudzītos politisko reklāmu mērķauditoriju, interneta platformas drīkstēs izmatot datus tikai par personām, kuras būs devušas attiecīgu atļauju. Taču mērķauditorijas labākai sasniegšanai būs aizliegts izmantot personu datus, kas ir saistīti ar etnisko izcelsmi, reliģisko pārliecību vai seksuālo orientāciju.

Lai ierobežotu ārēju iejaukšanos ES demokrātiskajos procesos, EP deputāti panāca, ka regulas projektā tiek iekļauts aizliegums trešo valstu pārstāvjiem sponsorēt politisko reklāmu ES trīs mēnešu periodā pirms vēlēšanām vai referenduma.