Jau tuvākajā nākotnē Eiropas valstu universitātes varētu sākt izsniegt kopīgos Eiropas grādus. Tas būtu iespējams gan bakalaura, gan maģistra, gan zinātņu doktora grāda līmenī. Eiropas Komisija, kas rosina šādu ideju, uzskata, ka Eiropas grāds varētu būt pievilcīgs gan vietējiem, gan starptautiskiem studentiem, kuri vienas programmas ietvaros varēs studēt vairākās augstskolās un dzīvot dažādās valstīs.

Eiropas valstu augstākā izglītība joprojām ir pārāk sadrumstalota un pilna ar dažādiem šķēršļiem. Tādēļ studenti, kas vēlas mācīties dažādās valstīs un dažādās universitātēs, sastopas ar ilgstošu mācību kursu un kredītpunktu savstarpējās atzīšanas procesu, kas dažreiz var aizņemt pat vairākus gadus.

Līdz ar to, Eiropas Komisija rosina izveidot Eiropas augstākās izglītības grādus. Tos varēs pasniegt vairāku valstu augstskolas, kas brīvprātīgi kopīgi īstenos mācību programmas bakalaura, maģistra vai doktora līmenī.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Margaritis Shins uzskata, šādi grādi var kļūt par tik pat taustāmu Eiropas tuvināšanās sasniegumu kā Šengenas ceļošanas zona, „Erasmus” studentu apmaiņas programma un vienotā valūta eiro.