Pēdējos 20 gadus pasauli ir pārņēmis „ātrās modes” vilnis. Mums ir pieejami jaunākā stila apģērbi un apavi par ļoti zemām cenām, bet nereti tie kalpo tikai vienu vai pāris sezonas, un tad nonāk atkritumos. Apģērbi un tekstilizstrādājumi ir vieni no lielākajiem vides piesārņotājiem, tomēr to ražošanas apjomi tikai pieaug. Eiropas Savienība (ES) ir apņēmusies samazināt atkritumos nonākušo apģērbu apjomu un veicināt to otrreizēju izmantošanu un pārstrādi.

Jūlija sākumā Eiropas Komisija (EK) ierosināja jaunus noteikumus, kuri paredz ražotājiem noteikt atbildību par visu tekstilizstrādājumu aprites ciklu, un sekmē ilgtspējīgu tekstilizstrādājumu atkritumu apsaimniekošanu visā ES. Tādējādi ES izpildvara cer samazināt tā dēvētās „ātrās modes” ietekmi uz vidi.

ES atkritumos ik gadu nonāk aptuveni 12,6 miljoni tonnu tekstila, no kuriem apģērbs un apavi veido vairāk nekā 5 miljonus tonnu. Katrs ES iedzīvotājs vidēji gadā iegādājas gandrīz 26 kilogramus tekstilizstrādājumu un izmet aptuveni 12 kilogramus.

Pašlaik tikai 22% no patērētajiem tekstilizstrādājumiem tiek savākti atsevišķi atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei, bet pārējie atkritumi visbiežāk tiek sadedzināti, apglabāti poligonos vai nonāk Āfrikā.

Eiropas Vides aģentūra lēš, ka laika posmā no 2019.gada līdz 2030.gadam ES apģērbu un apavu patēriņš pieaugs no 62 miljoniem tonnu līdz 102 miljoniem tonnu jeb par 63%. Tātad ievērojami pieaugs arī atkritumos nonākušo apģērbu un apavu daudzums.

Eiropas Parlamenta deputāte no Eiropas Tautas partijas frakcijas Pernille Veisa uzskata, ka ES var veicināt to, lai tekstilrūpniecība kļūtu videi draudzīgāka.

Saskaņā ar EK ierosinājumu uzņēmumiem, kas pārdod preces ES, būs jāmaksā par tekstilizstrādājumu atkritumu apstrādi, bet maksas apmērs būs atkarīgs no apstrādājamo atkritumu daudzuma. Saskaņa ar EK aprēķiniem par vienu atkritumos izmestu T-kreklu ražotājam būs jāmaksā aptuveni 0,12 eiro, taču maksa atšķirsies atkarībā no produkta un nepieciešamās pārstrādes. Maksu varēs samazināt, ja apģērbs būs izgatavots ilgtspējīgāk. ES vides komisārs Virgīnijs Sinkevičs norādīja, ka šim ierosinājumam būs īstermiņa un ilgtermiņa efekts.

Ierosinātie noteikumi arī vēršas pret tekstilizstrādājumu atkritumu nelegālu eksportu uz trešajām valstīm. Tajos ir precizēts, kas ir atkritumi un kas ir uzskatāmi par atkārtoti izmantojamiem tekstilizstrādājumiem. Tādējādi atkritumus vairs nevarēs eksportēt, kā mērķi nepatiesi norādot tekstilizstrādājumu atkārtotu izmatošanu.

Eiropas Vides aģentūra nesen informēja, ka 90% Eiropas lietoto apģērbu un tekstilizstrādājumu atkritumu nonāk Āfrikā un Āzijā.