Kaitnieciska seksuāla uzvedība trešdaļā gadījumu notiek starp bērniem. Intevija ar Aneti Birgersoni-Telu

Kaitnieciska seksuāla uzvedība, kurā iesaistīti jaunieši, ierasti tiek saistīta ar pieaugušo pāridarījumiem pret bērniem. Tā gan nav patiesība – aptuveni katra trešā epizode notikusi savstarpēji starp diviem nepilngadīgiem cilvēkiem. Septembra pirmajā pusē Latviju apmeklēja zviedru sociālā darba eksperte un kognitīvi biheiviorālās pieejas psihoterapeite Anete Birgersone-Tela (Anette Birgersson Thell). Viņa ir izveidojusi īpašu programmu darbam ar bērniem un pusaudžiem ar kaitējošu seksuālu uzvedību vai traumu no tās.

Jaunu pakalpojumu, lai atbalstītu šādās situācijās nonākušus jauniešus, šobrīd organizē arī centrs drošai bērnībai „Dardedze”, tādēļ zviedru eksperte Latvijā apmācīja šī centra psihologu komandu par to, kā strādāt ar šādiem gadījumiem, kā aizvadīt rehabilitāciju jau pēc piedzīvotā, bet pats galvenais – kā strādāt preventīvi, lai kaitnieciska seksuāla uzvedība bērnu starpā tiktu iespējami mazināta. Kamēr eksperte bija Latvijā, viņu uz sarunu aicināja arī Latvijas Radio, lai parunātu par minētajiem jautājumiem.