Eiropas Parlamenta deputāti šonedēļ Strasbūrā notiekošās plenārsesijas laikā gatavojas prasīt jaunu likumu, kas paaugstinātu minimālo ienākumu līmeni Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, lai tādējādi samazinātu nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaitu. Eiroparlamentārieši arī vēlas padarīt shēmas pieejamākas un iekļaujošākas.

Nesen veiktā Eirobarometra aptauja atklāj, ka dzīves dārdzības krīze ir galvenā problēma 93%(tiem) Eiropas Savienības pilsoņu, kam seko nabadzības un sociālās atstumtības draudi. Savukārt 39% norādīja, ka viņiem ir grūtības samaksāt rēķinus. Tiek lēsts, ka Eiropas Savienībā nabadzības vai sociālās atstumtības riskam ir pakļauti aptuveni 95 miljoni cilvēku. Centienus izraut cilvēkus no šīs riska zonas īsteno ne tikai nacionālā, bet arī Eiropas Savienības līmenī. Pērn saskaņā ar apņemšanos Eiropā mazināt nabadzību un sociālo atstumtību Eiropas Komisija nāca klajā ar aicinājumu dalībvalstis modernizēt minimālā ienākuma shēmas. Priekšlikumos noteikts, kā dalībvalstis savas minimālā ienākuma shēmas var modernizēt, lai tās būtu efektīvākas un palīdzētu cilvēkiem izkļūt no nabadzības, vienlaikus veicinot strādātspējīgo personu integrāciju darba tirgū. Tomēr Eiropas Parlaments uzskata, ka ir jādara vairāk un uzstāj uz saistošiem pasākumiem, lai nodrošinātu atbilstošus labklājības pabalstus tiem, kam tas nepieciešams.