Eiropas Savienībā turpinās neformālas sarunas par 12.sankciju paketi pret Krieviju, taču Eiropas Komisija šonedēļ nāks klajā ar saviem priekšlikumiem un tad dalībvalstis varēs sākt oficiālas diskusijas par paketes saturu. Kas varētu tikt ietverts nākamajā sankciju kārtā un ko tajā vēlas redzēt Latvija?

 

Lai gan Eiropas Savienības dalībvalstis domā par arvien jaunām sankcijām, kas ciešākā dūrē satvertu Krievijas ekonomiku, izskan gana daudz ziņu par to, kā Krievija veiksmīgi apiet dažādas jau ieviestās sankcijas. Uz problēmām norādījuši arī Eiropas Parlamenta deputāti, kas rezolūcijā pauduši vēlmi, lai tiktu pastiprināta Eiropas Savienības līmeņa uzraudzība sankciju īstenošanā un pastiprināti centieni ierobežot Maskavas iespējas apiet Briseles noteiktos ierobežojošos pasākumus. Viens no piemēriem, kur Krievija spējusi sankcijas apiet, ir dalībvalstu un G7 valstu ieviestie naftas cenu griesti. Eiropas Savienībā ir strauji pieaudzis no Krievijas naftas ražotu produktu imports no dažādām valstīm, galvenokārt Indijas. Tāpat no vairāk valstīm Krievijā joprojām nonāk kritiski svarīgas rietumu izcelsmes sastāvdaļas. Un Eiropas Savienība arī turpina iepirkt Krievijas fosilo kurināmo.

 

Viens no galvenajiem virzieniem, domājot par 12.sankciju paketi, nenoliedzami ir tieši jau ieviesto sankciju apiešanas novēršana. Taču tiek domāts arī par sankciju papildināšanu. Tā, piemēram, sagaidāms, ka šajā paketē beidzot varētu tikt ieviests Krievijas dimantu importa aizliegums. Saskaņā ar dažādām aplēsēm Krievija gadā eksportē neapstrādātus dimantus aptuveni četru miljardu ASV dolāru vērtībā, kas ir gandrīz trešdaļa no pasaules kopējā apjoma.

Zaļo gaismu Krievijas dimantu importa aizliegumam devuši arī G7 valstu ārlietu ministri. Šādu aizliegumu, kas varētu stāties spēkā nākamā gada 1.janvārī, atbalsta arī Beļģija, kurai Eiropas Savienībā ir vislielākās intereses pasaules dimantu tirdzniecībā. Saskaņā ar pasaulē nozīmīgākā dimantu tirdzniecības centra Antverpenes Pasaules dimantu centra datiem 84% no visiem pasaulē iegūtajiem neapstrādātajiem dimantiem tiek tirgoti Antverpenē. Beļģijā darbavietās, kas tieši vai netieši saistītas ar dimantu nozari, strādā vairāk nekā 30 000 cilvēku, un dimanti veido aptuveni 5% no kopējā Beļģijas eksporta uz Eiropas Savienību un 15% no eksporta uz valstīm, kas nav Eiropas Savienībā.