Visai neparastam folkloras krājumam – bērnu skaitāmpantiem – veltīta izstāde no 1.septembra skatāma kultūras namā Ziemeļblāzma. Tās nosaukums - "Etā mīnā zīben zāben! Bērnu skaitļi Oto Bonga krājumā".

 

Skaitāmpanti ir īsi pantiņi, ko bērni izmanto, lai noteiktu spēles uzsācēju. Tie izplatīti visās tautās un visos laikos, tikai katrai vietai un katrai paaudzei tie mēdz būt atšķirīgi. Izstādē var iepazīt pantus, ko izcilais Baltijas kultūrvēstures pētnieks Oto Bongs savulaik savācis tā sauktajās "dīpīšu" jeb latviešu bēgļu nometnēs Rietumvācijā Otrā Pasaules kara izskaņā.

 

Viņa krājumā ir vairāk nekā 7000 skaitāmpantu, kas bijuši raksturīgi visdažādākajām Latvijas vietām. Izstādē tos varēs gan redzēt, gan dzirdēt, gan dažādi ar tiem saspēlētis un rotaļāties, jo skaitāmpantu būtībā sajūtama kāda īpaša maģija, kas rosināt rosina uz priekpilnu dauzīšanos.