Ir pagājis nedaudz vairāk kā gads, kopš Somija ir Ziemeļatlantijas līguma alianses jeb NATO dalībvalsts. Atbalsts valsts dalībai militārajā aliansē ir saglabājies ļoti augsts, par ko liecina jaunākie sabiedriskās domas pētījumi. Somijas domnīcas pētnieks izceļ, ka izšķiroša nozīme atbalstā dalībai NATO bija un ir Krievijas klātbūtne.

Somijas ceļš uz NATO būtu raksturojams kā pakāpenisks. Pēc Otrā pasaules kara Somija ilgu laiku ievēroja neitralitāti, bet pēc Padomju Savienības sabrukuma tā sāka attīstīt sadarbību ar NATO, pirms 30 gadiem kļūstot par alianses partnervalsti. Taču toreizējo valdību ieskatā iestāšanās aliansē būtu bijusi pieļaujama tikai pie noteiktiem apstākļiem. Tas gan netraucēja attīstīt bruņotos spēkus, lai tie būtu savietojami ar NATO prasībām.

Lai arī attieksme pret Krieviju somu vidū sāka mainīties pēdējo gadu laikā, tikai Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā pirms diviem gadiem pavisam izmainīja Somijas sabiedrības attieksmi pret valsts dalību aliansē. Iesniedzot valsts pieteikumu dalībai NATO 2022. gada 18. maijā, Somijas politiķi varēja rēķināties ar ļoti augstiem atbalsta rādītājiem sabiedrībā.

Par 31. alianses dalībvalsti Somija kļuva pagājušā gada 4. aprīlī. Somijas sabiedriskās raidorganizācijas „Yle” NATO lietu korespondente Maria Stenrosa  sarunā ar Latvijas Radio sniedza šādu kopsavilkumu par Somijas aizvadīto gadu aliansē.

„Somi ļoti atbalsta valsts dalību NATO. Somijā regulāri notiek militārās mācības. Man šķiet, apmēram četri no pieciem somiem atbalsta NATO. Mēs domājam, ka NATO ir kopā ar mums un ka tiekam pasargāti no Krievijas, esot NATO. Un mēs daudz paļaujamies uz sadarbību ar ASV, Norvēģiju un Zviedriju. [..] Kad somi vēlējās iestāties NATO, sākumā atbalsts bija ap 60 procentiem, tagad tas ir ap 80 procentiem. Somi ļoti vēlējās iestāties NATO, kopš tā laika rādītāji ir stabili. Ir zināmas atšķirības starp partijām, bet būtībā visi somi, lielākā daļa partiju ir par dalību NATO.”

Maija beigās Helsinku Universitātes publicētā pētījumā, kurā analizēts Somijas sabiedrības viedoklis par aizsardzību un drošību saistītos jautājumos pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, redzams pārliecinošs atbalsts valsts dalībai militārajā aliansē. Saskaņā ar pētījuma datiem, Somijas dalību NATO atbalsta 83 procenti somu. 84 procenti somu pilnībā vai daļēji piekrīt apgalvojumam, ka valsts dalība NATO ir stiprinājusi Somijas drošību.

Šī pētījuma dati rāda, ka visās vecuma un ienākumu grupās saglabājas ļoti augsti atbalsta rādītāji valsts dalībai aliansē. Zemākie atbalsta rādītāji ir pamatizglītību ieguvušo iedzīvotāju vidū un to cilvēku vidū, kuru ienākumi gadā ir zem 10 000 eiro – abās grupās tie ir 73 procenti. Daudz skeptiskāki par valsts dalību ir galēji kreisi noskaņotie iedzīvotāji – vairāk nekā puse balsotu pret valsts dalību aliansē, ja viņiem būtu dota tāda iespēja, bet teju visi galēji labēji noskaņotie iedzīvotāji atbalsta šādu lēmumu.