Kā dziļš domātājs, meklētājs, bet arī kā ļoti azartisks un aizrautīgs cilvēks atklājas bīskaps, emeritus Pāvils Brūvers savā grāmatā "Visaugstākā patvērumā", kas atvēršanas svētkus piedzīvos šīs nedēļas nogalē.

Pāvils Brūvers vislabāk pazīstams kā garīdznieks un savulaik "Radio Brīvā Eiropa" žurnālists, bet kopumā viņa dzīves ceļš bijis ļoti daudzpusīgs. Viņš bijis gan ceļu un tiltu būves meistars, gan medicīnas darbinieks. Visu padomju laiku ļoti aktīvs cīnītājs pret padomju režīmu, par ko sēdējis čekas cietumā, vēlāk bijis spiests izbraukt no Latvijas.Grāmata izved cauri visai viņa dzīvei, bet tajā īpaši uzsvērti notikumi, kad autors ļoti cieši sajutis Dieva vadību un aizsardzību savā dzīvē.

Par grāmatu un tās galveno varoni labi stāstoša ir vāka fotogrāfija. Pāvils Brūvers tajā redzams ar bīskapa krustu un balto mācītāja apkaklīti, tērpies melnā ādas jakā. Tas atklāj divas viņa personības ļoti būtiskas šķautnes. Viņa uzticību Dievam un viņa azartisko raksturu, ko apliecina arī mīlestība uz motobraukšanu no 13 gadu vecuma līdz pat šodienai.

Uz aizmugures vāka viņš savukārt redzams spēlējam vijoli, ko arī viņš spēlē no bērnības līdz pat šodienai, un kas – kā viņš atzīst grāmatā – ne vienreiz vien ir dziedinājusi viņa dziļi ievainoto dvēseli.

Grāmatā viņš nevairās atklāt ne savus ievainojumu un kritienus, ne arī spēju piecelties no tiem un savas uzvaras. Bet neko no sasniegtā viņš nepiesavinās sev, viņa grāmata ir liecība par dzīvi Dieva patvērumā, kā jau vēsta tās nosaukums:

Grāmatu veido spilgtu notikumu virkne no Pāvila Brūvera dzīves, un katrs stāstiņš noslēdzas ar kādu citātu no Svētajiem Rakstiem, kas sasaucas ar aprakstīto notikumu. Šādu metodi garīdznieks pirmo reizi izmantojis, kad nu jau pirms daudziem gadiem bijis aicināts lasīt lekciju jauniešiem un tā izrādījusies ļoti auglīga.

Jau agrā bērnībā mazais Pāvils iekūlies dažādos nervus kutinošos piedzīvojumos. To vidū, piemēram, ir spēlēšanās ar aviācijas bumbas detonatoru, ko mazie brāļi Brūveri uzskata par rotaļlietu, arī Latvijas karoga iekāršana bērzā, kas kājās saceļ visu vietējo ciemu, kā arī 10-gadīgā Pāvila mēģinājums aizceļot uz Kaukāzu, kas noslēdzas ar kārtīgu pērienu no tēva puses.

Jaunībā Pāvils ir kaismīgs pretinieks padomju režīmam, iesaistās dažādās pagrīdes akcijās un kustībās, līdz nokļūst arī čekas redzeslokā. Ticībā audzināts jau kopš bērnības, jaunības gados uz laiku novēršas no tās, tādējādi protestējot pret tēva metodēm bērnu audzināšanā.

Pats savus bērnus Pāvils Brūvers gan audzinājis pilnīgi atšķirīgi no sava tēva metodēm un arī par viņa ģimeni un satikšanos ar sievu Ritu grāmatā ir ļoti skaisti stāsti. Tāpat kā par darbu "Radio Brīvā Eiropa", kur – pēc tam kad ar ģimeni 70.-to gadu vidū bija spiests pamest Latviju – nostrādāja vairāk nekā 20 gadus.

Strādāt Radio Brīvā Eiropa Pāvils Brūvers sajuta kā savu dziļāko sirds aicinājumu, un tā dēļ bija gatavs pārtraukt medicīnas studijas un ārsta karjeru Vācijā. Tik lielu pārliecību par savu izvēli viņš piedzīvojis tikai divreiz mūžā.

2004.gadā pēc gandrīz 30 gadus dzīves svešumā Pāvils Brūvers ar ģimeni atgriezās Latvijā. Viņam bija plāns atgriezties savā lauku īpašumā un kļūt par lauksaimnieku, bet viņa dzīve izvērsās pavisam citādi, viņš turpināja jau ārvalstīs aizsākto kalpošanu Baznīcā, līdz tika uzaicināts kļūt par arhibīskapa vietnieku, bet vēlāk viņu iesvētīja par bīskapu.

Pāvila Brūvera grāmatas ‘’Visaugstākā patvērumā’’ atvēršanas svētki notiks svētdien, 6.februārī, Ogres luteriskajā baznīcā.