Sadarbojoties pašvaldībai ar ģimeni, skolu, asistentiem, ir iespējams arī bērnam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināt vietu vispārizglītojošā skolā, lai mācītos kopā ar citiem vienaudžiem un piedalītos ārpusstundu aktivitātēs. Tāpat iekļaujošā skolā smagi fiziski traucējumi neliedz doties klases ekskursijās. Par to liecina Ozolnieku vidusskolas pieredze.

Turpinot sižetu sēriju „Mūžīgie bērni” pievēršamies problēmām un jautājumiem, ar kuriem saskaras ģimenes, kurās aug bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Šoreiz stāsti par to, ka sadarbojoties pašvaldībai ar ģimeni, skolu, asistentiem un citiem iesaistītajiem ir iespējams arī bērnam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināt vietu vispārizglītojošā skolā, mācoties kopā ar citiem vienaudžiem un piedaloties ārpusstundu aktivitātēs.

Tāpat, iekļaujošā skolā smagi fiziski traucējumi neliedz doties klases ekskursijās. Tāpat stāstīsim par skolotāju, kura, lai labāk spētu mācīt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem apmeklējusi speciālus kursus ārzemēs.