Piecpadsmit, divdesmit un pat trīsdesmit gadi pirmās instances tiesā - tik ilgi atsevišķās tiesās iesprūst krimināllietu izskatīšana. Darba grupa tiesu efektivitātes stiprināšanai iesaka Tieslietu padomei vērtēt nepieciešamību turpināt tiesu teritoriālo reformu, kā arī uzsākt atsevišķu procesu izpēti. Tiks meklēti cēloņi, kāpēc daži kriminālprocesi tiesās iestrēgts uz desmit un vairāk gadiem.

Tieslietu padome pagājušā nedēļā iepazinās ar darba grupas izstrādāto rīcības plānu tiesu efektivitātes stiprināšanai laika posmam līdz 2025.gadam. Plāns paredz konkrētus darba uzdevumus tieslietu sistēmā sen apzinātu problēmu risināšanai.

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis Zigmunds Dundurs norādīja, ka šis esot būtisks jautājums, lai tiesu vara būtu efektīva un kvalitatīva. Dunduram ir uzticēts vadīt darba grupu tiesu efektivitātes stiprināšanai.