Trīs Latvijas zinātnieces saņem prestižo "L'Oreal Baltic" balvu "Sievietēm zinātnē". Katra no atzinīgi novērtētajām pētniecēm darbojas savā jomā un atzīst, ka sievietēm zinātnes nozarē Latvijā netrūkst izaicinājumu jau no skolas vecuma, taču vienlaikus secina, ka nav arī nepārvaramu šķēršļu būtiskiem sasniegumiem fizikā, medicīnā un citās jomās.

Jaunā zinātniece Inga Pudža strādā Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta spektroskopijas laboratorijā par zinātnisko asistenti. Balvu "Sievietēm zinātnē" viņa saņēmusi par darbu pie kāda viedā materiāla izpētes.

Savukārt Stradiņa slimnīcas ārste rezidente Dana Kigitoviča apbalvojumu "Sievietēm zinātnē" saņēmusi par pētījumu, kurā meklē jaunu pieeju, kā stiprināt nogurušu sirdi un mazinātu augsto pacientu mirstību no sirds mazspējas Latvijā.

Vita Rovīte ir vadošā pētniece Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, kā arī Latvijas Genoma centra vadītāja. Viņa atzinību saņēmusi par retas endokrīnas saslimšanas - akromegāliju izpēti.