Brīžiem šķiet, ka inovācijas, līdzīgi kā reformas ir buramvārds, ko politiķi un dažādu jomu eksperti piesauc kā atbildi uz visām problēmām un izaicinājumiem. Ja būs inovācijas, tad dzīve kļūs labāka. Tikai ar inovāciju palīdzību Eiropa var palikt vadošajā lomā pasaulē. Tās ir bieži dzirdētās frāzes.

Tomēr kas īsti slēpjas aiz šī vārda? No šodienas līdz piektdienai katru rītu Latvijas Radio stāstīs par dažādām inovatīvām idejām un to autoriem. Un pirmais ieraksts šajā sērijā ir par to, kas ir inovācijas un kā Baltijas reģions izskatās uz pārējo Eiropas valstu fona. Par to stāsta Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta valdes locekle, uzņēmēja un pasniedzēja Ana Trboviča.

Ar mūsu reģiona valstīm strādā arī Olli Salmi. Viņš ir Baltijas jūras inovāciju centra vadītājs izejvielu jomā. Viņš stāsta, ka Somijā, Zviedrijā un Igaunijā lielāku lomu spēlē tradicionālā derīgo izrakteņu ieguve. Savukārt Latvijā un Lietuvā uzsvars ir uz citām izejvielām.