Jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību. No 1. septembra klātienes mācībās drīkstēs piedalīties tikai tie skolēni un izglītības darbinieki, kuri digitālā vai papīra formātā varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu, savukārt pārējiem būs jārēķinās ar zināmām grūtībām un izaicinājumiem.

Skolas būs beidzamās, kas strauja Covid-19 uzliesmojuma gadījumā tiks vērtas ciet. Tāda vienošanās panākta valdībā, intervijā sacīja izglītības ministre Anita Muižniece no Jaunās konservatīvās partijas. Masku skolēniem pirmajā nedēļā pietiks, bet to nodrošināšanai nākotnei tiek sludināts iepirkums. Nevakcinēto skolotāju masveida aiziešana nav sagaidāma.

Lēmumus un nosacījumus par atgriešanos pie mācībām klātienē varēja pieņemt ātrāk, un IZM savu redzējumu bija sagatavojusi jau 1. jūlijā, taču prasības nācās saskaņot ar Veselības ministriju, un atsevišķu prasību salāgošana prasīja ilgāku laiku. Ministre gan uzskata, ka lēmumi ir pieņemti pietiekami savlaicīgi, jo pedagogi tikai patlaban atgriežas no atvaļinājumiem, un skolas tikai tagad sāk izstrādāt iekšējo kārtību un informēt skolotājus.

Muižniece teica, ka skolēniem bez Covid-19 sertifikāta ik nedēļu būs jāveic siekalu tests. Skolām jau ir nozīmētas konkrētas laboratorijas, kas veiks testus. Vairākas skolas jau informējušas skolēnu vecākus par plānoto kārtību. Ministre uzskata, ka testēšanas jaudas pietiks. Līdz 14 gadu vecumam testēšanai nepieciešama vecāku piekrišana. Ja vecāki nepiekritīs, viņiem būs jānodrošina skolēna apmācība ģimenē. Skolām jau ir nozīmētas konkrētas laboratorijas, kas veiks testus.

Sejas masku pirmajai nedēļai pietiks, bet turpmākajam laikam nāksies izsludināt vēl vienu masku iepirkumu.

Ministre arī uzskata, ka nav gaidāma skolotāju masveida aiziešana no darba saistībā ar prasību vakcinēties. Pārrunājot ar skolu vadību, secināts, ka tie varētu būt vien atsevišķi skolotāji daļā skolu. Precīzi dati varētu būt zināmi pēc 5. septembra.