Šajā gadā nav darbaspēka nodokļu izmaiņu nav. Tās sasteigt nevēlējās valdības vadītājs un Finanšu ministrija. Tomēr šogad nodokļus pārskatīs, lai izmaiņas ieviestu 2021. gadā. 2020. gada budžetā būtiskākie jaunumi ienākumu jomā ir solītais atalgojuma pieaugums kultūras darbiniekiem, mediķiem, pedagogiem un iekšlietu darbiniekiem. Daudz izmaiņu ir dažādos ikdienā svarīgos jautājumos.