Ingas Pizānes jaunais dzejas krājums "Siena, ko nosiltināt"

Ja mēs spētu dzīvot lēnāk, sirsnīgāk un atvērtāk, pasaule būtu siltāka – uzskata dzejniece Inga Pizāne, kurai tikko klajā nācis jaunais dzejoļu krājums „Siena, ko nosiltināt”.

„Siena” ir viens no krājuma galvenajiem atslēgas vārdiem, jo daudzos dzejoļus autore runā par to, ka pilnvērtīgi dzīvot mums bieži vien traucē biezās sienas, ko mēs sev apkārt esam uzcēluši, lai sevi pasargātu. Dzejniece aicina šīs sienas nojaukt vai vismaz nosiltināt.

Šis ir jau otrais Ingas Pizānes dzejoļu krājums. Viņas dzeja tulkota arī angļu valodā, publicēta latviešu un ārzemju literārajos žurnālos, viņu regulāri aicina piedalīties dažādos dzejas festivālos Anglijā, Amerikā, Somijā un citur.

Ingas Pizānes dzejoļu krājums ir melnbalts tiešā un pārnestā nozīmē. Vispirms jau viņas dzejoļos daudz apspēlēti melnā un baltā, tumsas un gaismas kontrasti, bet arī grāmatas fiziskais veidols ir melnbalts un to veidojusi Londonā dzīvojošā māksliniece Līga Kitchen. Dzejniecei bijis pat pārsteigums, cik precīzi māksliniece uztvērusi viņas dzejas atmosfēru.