Muzikoloģe Daiga Mazvērsīte jau kopš 80.gadu otrās puses ar nerimstošu interesi pēta Latvijas populārās mūzikas vēsturi. Par to veido publikācijas žurnālos un Latvijas Radio raidījumu ciklus. Uzkrātā zināšanu un materiālu bagāža nu tiek apkopota grāmatā „Melnbaltās dziesmas”, kurai būs trīs sējumi un kas aptvers laika posmu no 60.gadu nogales līdz 80.gadu beigām.

Nesen klajā nākusi grāmatas pirmā daļa ar apakšvirsrakstu „No Alfrēda Vintera līdz Zigfrīdam Račiņam”.

Ideja par grāmatas vajadzību Daigai Mazvērsītei nostiprinājās pēc tam, kad viņa neilgu laiku bija lasījusi lekcijas Latvijas kultūras koledžas audzēkņiem. Viņu pārsteidza, cik ļoti maz viņus interesē mūsu populārās mūzikas saknes un cik virspusēji viņi pret tām attiecas.

Iemesli nav tālu jāmeklē, jo jaunieši publiskajā telpā vairāk pieraduši pie ziņām par populāru cilvēku drēbju skapi un privāto dzīvi, nevis par viņu profesionālo devumu.