Emocionālus Latvijas dzimtu stāstus atklāj un paaudzes cauri laikiem savieno izstāde „Dzimtas grāmata”, ko 8.janvārī atklās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tajā būs apskatāmas 12 grāmatas, kas ir 12 spēcīgu Latvijas dzimtu īpašie dārgumi. To vidū ir Bībele, nošu grāmata, bērnības atmiņu pieraksti un citas grāmatas, katra ar savu stāstu.

Izstāde iekļaujas lasīšanas veicināšanas projektā „Bibliotēka”, un tās mērķis ir pievērst uzmanību lasīšanas nozīmībai, kā arī rosināt diskusiju par ģimenisko vērtību saglabāšanu Latvijā.

Nacionālajā bibliotēkā izstāde „Dzimtas grāmata” būs skatāma līdz februāra sākumam. Pēc tam tā ceļos uz Liepāju un Rēzekni.