Jauniešu radošajiem centriem joprojām liegts vērt durvis sociālā riska grupas jauniešiem. Labklājības un Izglītības un zinātnes ministrijas aicina veikt izņēmumus pulcēšanās ierobežojumos, taču Veselības ministrija arvien jautājuma virzības laiku neprognozē.

Open radošā centra vadītājs Edijs Klaišis stāsta, ka pirms ierobežojumiem vairāku centru telpas dažādās pilsētās pastāvīgi apmeklējuši ap 60 riska grupas jauniešu, bet tagad, tiek uzņemti aptuveni 30. Arī šie centri līdz ar pulcēšanās ierobežojumiem darboties nedrīkst. Vairāk par jauniešu stāstiem, kuriem durvju vēršanu tomēr neliedz arī pandēmijas laikā, stāsta Edijs.

"Katrā centrā man ir kādi 4 vai 5 jaunieši, kuriem patiešām ir smaga situācija un es viņus laižu iekšā. Piemēram, "Maskačkas"  centrā ir viens jaunietis un, ja es viņu pašlaik nelaistu iekšā, tad tās būtu divas vai trīs nedēļas, un šis puika būtu aiz restēm. Viņam ir jau bijušas nopietnas problēmas ar likumu, bet šobrīd viņš ar savu veco kompāniju nekomunicē, viņš pavada dienas pie mums un, ja es viņam liegšu šobrīd nākt pie mums, tad viņš automātiski atgriezīsies savā vecajā kompānijā. Šobrīd es laižu iekšā jauniešus, kuriem mājās ģimenē ir alkohols, narkotikas, vardarbība un visas no tā izrietošās sekas," atz'ist Edijs Klaišis.

Open radošais centrs darbojas Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jūrmalā, Daugavpilī un arvien var vaļā jaunas telpas, kur var pulcēties jaunieši sākot no 13 gadu vecuma. Šādos centros jauniešiem ir fizisko aktivitāšu iespējas, viņi var spēlēt galda spēles, kā arī paši izdomāt un rīkot kādas radošas nodarbības, bet Covid krīzes laikā parādījušās arī jaunas funkcijas.