Ekonomikas ministrijas paspārnē izstrādāts jauns likumprojekts, kas paredz valsts atbalstu arī privātmāju energoefektivitātes pasākumiem. Kopumā šim mērķim atvēlēti 2,3 miljoni eiro, kurus privātmāju īpašnieki aizdevuma veidā no savām komercbankām varēs saņemt vairākus gadus. Gala lēmumu par papildus līdzekļiem energoefektivitātes veicināšanai pieņemts Ministru kabinets. Interesējamies, kā privātmāju īpašnieki vērtē šādu iespēju un kur saskata iespējamos klupšanas akmeņus.

“Mani sauc Aija Rūse. Mēs dzīvojam lauku mājā Cēsu pusē. Māja ir Ulmaņa laikos celta. Ar stāžu.”

Aija stāsta, ka kopš mājas iegādes veikts remonts ēkas iekšpusē, bet ārējais veidols saglabāts nemainīgs.

“Es pirmo reizi par šādu programmu dzirdu, bet es būtu ļoti priecīga, ka tāda varētu būt. Par daudzdzīvokļu mājām jau ir plaši dzirdēts, ka tas notiek un ļoti labi tiek pieprasīts. Privātmājām arī tas būtu noderīgi. Daudzām privātajām, arī mūsējām, kas ir sen celtas, kad nebija domas par to, ka to varētu darīt kaut kā gudrāk,” stāsta Aija.

Viņa uzsver, ka salīdzinot ar daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektiem, privātmāju īpašniekiem ir vieglāk, jo nav jāvienojas ar kaimiņiem. Lēmumu var pieņemt pats. Klupšanas akmens varētu būt izmaksas.