Jaunā Rīgas Teātra (JRT) būvdarbu laikā atrastās kapsulas saturs nogādāts Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejam. Visi kapsulā esošie dokumenti saistīti ar Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrību. Pētnieki turpmākos mēnešus restaurēs dokumentus un pēc pētniecības tie tiks izstādi.

 

Jaunā Rīgas teātra ēkā Lāčplēša ielā 25 atrasto laika kapsulu pirms 120 gadiem ievietoja Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrības pārstāvji. Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja krājuma glabātāja Antija Erdmane-Hermane stāsta, ka kapsulā atrasti vairāk nekā 60 priekšmeti.

 

Muzeja krājumā līdzīgu dokumentu par biedrības rašanos nav, turklāt par tās pirmavotiem patlaban arī nav īpaši daudz pētījumu. Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrība darbojās 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā. Jaunā Rīgas teātra ēka tā laika Romanova ielā 25 bija biedrības mītnes nams, kas ir būtiska Rīgas vēstures daļa un simbolizē vienkāršo laužu organizācijas pirmsākumus.

Vēsturniece vērtē, ka Lāčplēša ielas namā atrastā kapsula bijusi īpaši rūpīgi nokomplektēta, jo parasti ar šo tradīciju nākotnes paaudzēm tiek nodots krietni mazāk dokumentu un vēstījumu.

Dokumentu un avīžu saturs vēl nav pētīts, jo tie šobrīd ievietoti īpašā saldētavā un pēc sākotnējās dezinfekcijas un uzskaites, pilna satura restaurēšana var ilgt pat pāris gadus. Antija Erdmane Hermane neizslēdz, ka atrastie dokumenti var atklāt arī kādus jaunus faktus par šīs amatnieku organizācijas vēsturi. Savukārt par tālāku satura eksponēšanu, lems pēc tā pētīšanas.