Kā uzbūvēt valsti? Latvijas Dzelzceļa virsvaldes pirmsākumi. Stāsta Latvijas Dzelzceļa muzeja direktore Ieva Pētersone.

Pirmais simboliskais akts ir Liepājas galveno dzelzceļa darbnīcu pārņemšana. Tas ir pirmais objekts, ko pārņem tieši Latvijas valsts, un šajās darbnīcās tiek arī uzbūvēts bruņotais vilciens 1919. gadā.

Kad Latvijā iebrūk Sarkanā armija un tiek izveidota Stučkas valdība, tā arī izveido savu dzelzceļa pārvaldi, tad vasarā tiek nodibināta Andrieva Niedras valdība, kas arī izveido savu pārvaldi, un vēl trešā struktūra, kas ir izveidojusies 1919. gadā, ir Ziemeļlatvijas dzelzceļa pārvalde. Tātad paralēli darbojās četras struktūras, kas vienlaikus ir Latvijas teritorijā un mēģina organizēt vilcienu kustību.

Latvijas valsts 1919. gada 5. augustā paziņo, ka likvidē visas pagaidu struktūras, kādas līdz tam vien ir bijušas, un tiek izveidota Latvijas dzelzceļa virsvalde.

5. augustā Latvijas dzelzceļi no kopējā dzelzceļu tīkla, kas šajā laikā bija ap 2700 kilometru, pārvaldīja apmēram 928 kilometrus. Bija ļoti nelieli posmi, kā Rīga–Olaine, bet tālāk no Olaines līdz Jelgavai saimniekoja vācieši, kas ļoti ilgi šo dzelzceļa mezglu neatdeva.

Tikai pēc Bermonta sakāves ''Latvijas Valsts dzelzceļi'' pakāpeniski sāka pārņemt visas līnijas.

 

1918. gada 18. novembris ir mūsu valsts dzimšanas diena. Taču 1919. gads ir laiks, kad savu valsti pēckara apstākļos pašiem bija jāsāk celt no nulles. Šajā gādā gadsimta jubileju atzīmē virkne dažādu valsts iestāžu, institūciju un organizāciju, kas kļuva par valsts sākumu tolaik un kalpo par pamatu joprojām.

Rubrika "Kā uzbūvēt valsti?!" dažādu iestāžu darbinieki atskatās šo institūciju tapšanas vēsturē, skaidro, kādas bijušas to funkcijas un pirmās personības, kā arī pastāsta par savu izvēlēto vēsturisko priekšmetu, telpu, dokumentu vai zīmīgu skaņdarbu, kas kalpo par laika mašīnu, lai aizdotos katras iestādes dzimšanas laikā.