Kā uzbūvēt valsti? Latvijas Mākslas akadēmijas pirmsākumi. Stāsta Kristaps Zariņš, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors.

1919. gadā 20. augustā Latvijas Pagaidu valdība nodibināja šīs divas augstskolas – Mākslas akadēmiju un Konservatoriju. Protams, tas bija laiks, kad dažādi spēki šķērsoja Latviju un nebija iespējams uzreiz atrast līdzekļus, mācībspēkus un telpas, lai varētu notikt mācības. Un tikai 1921. gadā sākās mācības Mākslas akadēmijā, ne Kalpaka bulvārī, bet gan līdzās Nacionālajam teātrim, tad akadēmija pārcēlās uz Dzelzceļa virsvaldes ēku, kurā aizņēma pusi ēkas.

Vilhelms Purvītis bija tālredzīgs politiķis, jo viņš vadīja ne tikai akadēmiju, bet arī Mākslas muzeju vienlaicīgi. Tāpat viņš sapulcināja pedagogus, kas bija klasiski akadēmiski domājuši un viņš uzrunāja jaunos pasniedzējus, kas bija eiropeiski orientēti. Viņi ielika pamatus tam, kāda ir akadēmija šodien.

 

1918. gada 18. novembris ir mūsu valsts dzimšanas diena. Taču 1919. gads ir laiks, kad savu valsti pēckara apstākļos pašiem bija jāsāk celt no nulles. Šajā gādā gadsimta jubileju atzīmē virkne dažādu valsts iestāžu, institūciju un organizāciju, kas kļuva par valsts sākumu tolaik un kalpo par pamatu joprojām.

Rubrika "Kā uzbūvēt valsti?!" dažādu iestāžu darbinieki atskatās šo institūciju tapšanas vēsturē, skaidro, kādas bijušas to funkcijas un pirmās personības, kā arī pastāsta par savu izvēlēto vēsturisko priekšmetu, telpu, dokumentu vai zīmīgu skaņdarbu, kas kalpo par laika mašīnu, lai aizdotos katras iestādes dzimšanas laikā.