Kā uzbūvēt valsti? Latvijas Universitātes pirmsākumi 1919. gada Latvijā. Stāsta Rūdolfs Rubenis, Latvijas Universitātes muzeja Vēstures kolekcijas krājuma glabātājs.

Latvijas augstskola dibināta 1919. gada 28. septembrī, un tapšanas process bija ļoti garš. Latvijas Universitātes tapšana ilga līdz 20. gadsimta divdesmitajiem gadiem, jo tajā laikā noritēja Neatkarības karš, mainījās varas. Tādēļ tajā laikā arī universitātes darbība tiek traucēta. Īpaši tas skāra studentus, jo daudzi devās karot Studentu bataljonā.

Latvijas Universitāte un Latvijas Republika ir veidojušās cieši kopā.

Universitāte ir unikāla ar to, ka tā ir pirmā augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības institūcija Latvijā, kur ir apvienotas gan tehniskās, gan eksaktās, gan humanitārās zinātnes. Jo pirms tam, kad Krievijas impērijā pastāvēja Rīgas politehnikums un pēc tam Politehniskais institūts, universitātēm bija tikai specializācijas.

Tolaik universitātei ir ēka Raiņa bulvārī 19; Kronvalda bulvārī ir ķīmiķiem un mediķiem laboratorijas, un tās ir visas ēkas, kas augstskolai pieder 1919. gadā. Principā viss bija jāsāk no nulles.

 

1918. gada 18. novembris ir mūsu valsts dzimšanas diena. Taču 1919. gads ir laiks, kad savu valsti pēckara apstākļos pašiem bija jāsāk celt no nulles. Šajā gādā gadsimta jubileju atzīmē virkne dažādu valsts iestāžu, institūciju un organizāciju, kas kļuva par valsts sākumu tolaik un kalpo par pamatu joprojām.

Rubrika "Kā uzbūvēt valsti?!" dažādu iestāžu darbinieki atskatās šo institūciju tapšanas vēsturē, skaidro, kādas bijušas to funkcijas un pirmās personības, kā arī pastāsta par savu izvēlēto vēsturisko priekšmetu, telpu, dokumentu vai zīmīgu skaņdarbu, kas kalpo par laika mašīnu, lai aizdotos katras iestādes dzimšanas laikā.