Kā uzbūvēt valsti? Pasta un telegrāfa virsvaldes darbnīcas jeb rūpnīcas VEF pirmsākumi 1919.gadā. Stāsta Dace Kaprāne, VEF vēstures muzeja galvenā krājuma glabātāja.

Par VEF pirmsākumu uzskata 1919. gada 10. jūniju, kad tika dibinātas pasta un telegrāfa virsvaldes galvenās darbnīcas. Par to vadītāju nozīmēja Aleksandru Tīpaini, kuram jau iepriekš bija lieli nopelni pasta un telegrāfa pārvaldes visu mašīnu, iekārtu glābšanas darbos. Pasta un telegrāfa pārvalde Pirmā pasaules kara laikā bija evakuēta vairākas reizes gan uz Tērbatu, gan uz tveru un pēc tam uz Maskavu.

Ielūkojamies Aleksandra Tīpaiņa paša rakstītajās atmiņās dienasgrāmatā, kāds tad bijis VEF dibināšanas laiks un kā to savām acīm redzējis VEF pamatlicējs.

Muzejā ir astoņi instrumenti, ko pats Tīpainis ir gatavojis, šie instrumenti savā vienkāršībā un ērtumā, manuprāt, raksturo šo laiku – gan valsts dibināšanās laiku, gan darbnīcu veidošanās laiku ar to, ka ir šie cilvēki, kas grib strādāt un veidot lietas, un viņi nekautrējas no tā, ka viņiem šobrīd nav līdzekļu, nav paši labākie instrumenti pie rokas. Viņi ir spējīgi visu sev izgatavot paši un varētu teikt, ka viņi sāk ar minimumu un izaug par lielu Latvijas uzņēmumu ar visu modernāko tehniku, kāda bija pēc tam VEFā.

 

1918. gada 18. novembris ir mūsu valsts dzimšanas diena. Taču 1919. gads ir laiks, kad savu valsti pēckara apstākļos pašiem bija jāsāk celt no nulles. Šajā gādā gadsimta jubileju atzīmē virkne dažādu valsts iestāžu, institūciju un organizāciju, kas kļuva par valsts sākumu tolaik un kalpo par pamatu joprojām.

Rubrika "Kā uzbūvēt valsti?!" dažādu iestāžu darbinieki atskatās šo institūciju tapšanas vēsturē, skaidro, kādas bijušas to funkcijas un pirmās personības, kā arī pastāsta par savu izvēlēto vēsturisko priekšmetu, telpu, dokumentu vai zīmīgu skaņdarbu, kas kalpo par laika mašīnu, lai aizdotos katras iestādes dzimšanas laikā.