Rets, ļoti vērtīgs un interesants atradums nonācis Latvijas Nacionālā arhīva rīcībā. Tās ir trīs apjomīgas mapes ar Valsts Drošības komitejas dokumentiem, par kuru eksistenci līdz šim nekas nebija zināms. Mapes tika atrastas noslēptas kādas privātmājas sienā Vidzemes pusē, kad mājas tagadējie saimnieki veica remontu. Savulaik šajā mājā dzīvoja čekas darbinieks, un visticamāk, ka viņš šos dokumentus arī noslēpis, šobrīd gan vēl nenoskaidrotu iemeslu dēļ.

Hronoloģiski materiāli aptver laika posmu no pagājušā gadsimta 40. gadiem līdz 80. gadu nogalei. Visvairāk dokumentu ir par 40. gadu otro pusi un 50.gadu sākumu, un tie attiecas uz pēckara laika partizāniem. Ar vērtīgo atradumu iepazīstina Nacionālā arhīva vecākais eksperts Gints Zelmenis.