Sirdsgudras, mīļas un daudzslāņainas ir rakstnieka Kārļa Ķezbera dzīvnieku brīnumpasakas. Lai arī viņš tās sarakstījis vairāk nekā pirms pusgadsimta, būdams emigrācijā Amerikā, tās ir ļoti dziļi latviskas un ar savu vēstījumu aktuālas joprojām. Nu jau vairākus gadus Ķezbera pasakas var iepazīt arī Latvijā. Pirms diviem gadiem pārizdotā versijā klajā nāca grāmata ''Brencītis'', tai sekoja ''Takšelis Makšelis'' un tikko tām piepulcējusies arī pasaka "Rūķu pasaules ceļojums". 

Kārļa Ķezbera grāmata ''Rūķu pasaules ceļojums'' Latvijā atgriežas zīmīgā laikā, kad droši ceļot var atļauties tikai rūķi – tā grāmatas pēcvārdā uzsver publicists Arnis Šablovskis. Viņš ir arī iniciators Kārļa Ķezbera grāmatu izdošanai Latvijā. Pie tam – kā visas Ķezbera grāmatas – arī šī – ir ģimenes lasāmviela, kas arī sevišķi svarīgi šajā laikā.

Grāmatas galvenie varoņi ir trīs rūķi – Daris, Varis un Māris. Viņu sapnis ir apceļot pasauli, un tas arī kļūst iespējams, kad Daris uzvar sacensībās un iegūst naudu kārotajam ceļojumam. No dzimtā Podniekkalna viņu ceļš ved gan uz cūku ciemu Vepraine, gan zirgu ciemu Rumaki, gan dzīvnieku pilsētiņu Metropole un vēl citām vietām. Viņi piedzīvo arī pārbaudījumus un grūtības, un iepazinuši pasauli, laimīgi atgriežas mājās.

Grāmatu caurauž ļoti smalka un jūtīga dabas izjūta, kā allaž, runājot caur dabas tēliem, Ķezbers runā par cilvēkiem un arī cilvēku attiecībām ar dabu, stāsta Arnis Šablovskis.