Rēzekniešu Alda un Gunas Ķišu ģimenē aug trīs bērni – deviņgadīgais Gints, piecgadīgā Aiva un trīsgadīgais Stefans. Vecāki abi ir mūziķi, un ikdienā ne tikai muzicē, bet arī strādā par mūzikas pedagogiem. Šobrīd viņi aktīvi gatavo savu pirmo ģimenes koncertprogrammu „Piedzimt mūzikai”. Popularizēt ģimeniskās vērtības, priecāties par kopā būšanu un sniegt pozitīvas emocijas – tas esot galvenais šīs koncertprogrammas uzdevums. Šobrīd vēl notiek aktīvs mēģinājumu process, bet jau tagad viņos ir apņemšanās ar koncertiem apceļot Latviju.

Vairāk Lauras Ieviņas ierakstā.

Ar Kišu ģimeni – tēti Aldi, mammu Gunu un viņu trīs bērniem: Gintu, Aivu un Stefanu – tiekos viņu dzīvoklī Rēzeknē. Tobrīd viņi vienā no istabām mēģina skaņdarbus savai koncertprogrammai „Piedzimt mūzikai”.

Gints ir vecākais no trīs bērniem. Mēģinājumā viņš uz klavierēm spēlē fragmentu no skaņdarba, ko izpildīs ģimenes koncertprogrammā.

Abi vecāki ir mūziķi. Guna Kise ir ērģelniece un viņa arī māca jaunos ērģelniekus. Arī Alda Kises ikdiena paiet mūzikā un pedagoģijā. Savukārt dēls Gints jau iet mūzikas skolas 4.klasē.

Aldis Kise atklāj - doma par kopīgu ģimenes koncertprogrammu viņiem esot radusies jau sen: „Mēs gaidījām to īsto brīdi, kad mēs sapratīsim, ka mūsu bērni ir pietiekoši izauguši, lai viņi spētu izturēt šo laika sprīdi uz skatuves.”

„Programma ir būvēta pamatā uz mūsu ģimenes tēva Alda iekrāto pūra lādi, kas viņam šo daudzo gadu gaitā ir bijis viņa pieredzē – visas viņa grupas, kurās viņš ir spēlējis un dziedājis, darbojies,” stāsta Guna Kise. „No tām mēs izvilkām tās pašas mīļākās ģimenei dziesmas, kas jau ir iesēdušās, folklorizējušās, kuriem bērni jau zina vārdus, kas ir mums pašiem dārgākās.”

Meita Aiva nosauc dziesmu, ar kuru viņa uzstāsies koncertā: „Dziedāšu „Puisīti, puisīti, nu dusi”.”

Savukārt dēls Gints spēlēs pat vairākus instrumentus: „Es spēlēšu koncertā klavieres un akordeonu un mazliet arī dziedāšu.”

Guna Kise stāsta ka koncertos uzstāsies arī pats jaunākais ģimenes loceklis: „Stefans īstenībā zina daudzām dziesmām vārdus. Tikai cerēsim, ka viņš tos pareizos vārdus dziedās tajā dziesmā, kura skanēs.”

Kišu ģimenes koncertprogramma „Piedzimt mūzikai” esot jau gatava. Vēl tikai daži mēģinājumi, un skatītājiem būs iespēja apmeklēt viņu pirmo koncertu, kas notiks otrajās Lieldienās Madonas novada Degumnieku tautas namā.