Mūsu sabiedrībā aizvien pieaug interese par tautastērpa darināšanu un valkāšanu – apliecina Nacionālā kultūras centra speciālisti. Tautastērpus darina ne tikai dažādu tautas mākslas kolektīvu dalībnieki, bet arī individuāli cilvēki, piemēram, kā kāzu vai citu svētku tērpu. Jaunieši dažkārt to izvēlas arī kā izlaiduma tērpu.

Visiem, kam interesē tautastērpa vēsture un darināšana, tagad labs palīgs būs etnogrāfes Aijas Jansones jaunā grāmata "Tautastērpa komplektēšanas pamati’’, kas ceļu pie lasītājiem sāks 3. augustā.

Grāmatā apkopoti jaunākie pētījumi par apģērba attīstību Latvijā, kā arī sniegti ieteikumi, kā tautastērpu komplektēt, lai visas tā detaļas būtu vienotas laikā, nevis sajauktas kopā no dažādiem laika periodiem.

Etnogrāfe Aija Jansone stāsta, ka priekšvēsture jaunajai grāmatai ir gana sena. Tā saistās ar 1998. gada Dziesmusvētkiem, kuru laikā pēc ilgiem gadiem notika tautastērpu skate. Šajā skatē – pēc Aijas Jansones vārdiem – varēja redzēt tādus brīnumus tautastērpu veidolā un tādus kultūrslāņu sajaukumus, ka viņai un arī citiem viņas kolēģiem uzreiz bija skaidrs, ka jāveido kāds metodisks līdzeklis, kas palīdzētu cilvēkiem apģērbties zinošāk.

Kādus gadus vēlāk arī tapa izdevums ‘’Latviešu tradicionālais tautastērps un tā valkāšanas tradīcijas’’, ko Aija Jansone izveidoja ciešā sadarbībā ar nozares speciālistiem, pati godīgi atzīstot, ka viņai šī grāmata tomēr ir diezgan liels kompromiss. Pēc tam viņai bija vēl virkne pētījumu par apģērba attīstību dažādos Latvijas novados, un tagad visu savu zināšanu bagāžu viņa sakopojusi jaunajā izdevumā ‘’Tautastērpa komplektēšanas pamati’’.

Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena uzskata, ka grāmata būs labs metodiskais materiāls ikvienam tautastērpa darinātājam un valkātājam, bet vienlaicīgi tā ir arī interesanta lasāmviela ikvienam, kurš interesējas par apģērbu vēsturi.

Aijas Jansones grāmatu ‘’Tautastērpa komplektēšanas pamati’’ papildina arī vizuālais materiāls, kurā redzamas aizvadīto gadu veiksmīgākās tautas apģērbu rekonstrukcijas, kā arī Dziesmusvētku Tautastērpu skatēs godalgotie tērpi.