Vairāk provokācija nekā cieņpilns mēģinājums atdot godu mūsu prozas klasiķei – tā par tikko klajā nākušo īsprozas parafrāžu grāmatu "Regīna Ezera. Re:" saka tās redaktore Ieva Melgalve.

Grāmatā apkopoti 12 īsie stāsti, kas tapuši, iedvesmojoties no Regīnas Ezeras daiļrades un personības. Stāstu autori ir dažādu paaudžu rakstnieki ar visdažādāko pieredzi literatūrā.

Šī ir jau otrā grāmata sērijā, ko izdod žurnāls "Punctum" sadarbībā ar Memoriālo muzeju apvienību un kuras mērķis ir aktualizēt nepelnīti piemirstus literātus caur mūsdienu literatūras prizmu. Pirmā sērijas grāmata bija veltīta dzejniecei Montai Kromai.

Rakstīt parafrāzes par Regīnas Ezeras daiļradi tika uzrunāti 12 ļoti dažādi autori. Rezultātā arī viņu veikums ir gana dažāds, tomēr tajā ir arī kas vienojošs, jo visam krājumam pat ļoti cauri strāvo kaut kas no "ezeriskā" gara un noskaņas. Neviens no autoriem necenšas rakstīt kā Regīna Ezera, bet izvēlas kādu sev tuvu viņas daiļrades aspektu un attīsta pats savā stāstā.

Krājuma redaktore Ieva Melgalve prognozē, ka pārliecinātiem Regīnas Ezeras faniem pret krājumu varētu būt krasi pretēja attieksme – vieni par to varētu būt sajūsmā, bet otri – sašutuši. Ievai Melgalvei ir arī sava versija, kā to varētu uztvert pati Regīna Ezera.

"Es domāju, ka viņa reaģētu ļoti šerpi, tāpēc ka tā ir Regīna Ezera. Man nav ilūziju. Es domāju, ka viņai būtu vairāki dzēlīgi vārdi sakāmi, un mēs arī no viņas neviens negaidītu, ka viņa ir superpieklājīga. Bet es domāju, droši vien, tas paliktu neizteikts, bet viņai būtu prieks redzēt, ka tam, ko viņa ir darījusi, ir atbalsis vēl pēc daudziem gadiem," atzīst Ieva Melgalve.

Grāmata vienlaicīgi sniedz priekšstatu gan par to, kādas pēdas Regīna Ezera ir atstājusi latviešu literatūrā, gan iepazīstina ar to, kas interesants un labs šodien ir latviešu prozā. Autoru vidū ir Nora Ikstena, Inga Žolude, Osvalds Zebris, Rvīns Varde, Aivars Madris un virkne vēl citu labi zināmu rakstnieku, bet līdzās viņiem ir arī jauni un vēl mazpazīstami vārdi.

Ingas Žoludes un Kristīnes Želves darbi liecina, ka uz viņām dziļu iespaidu atstājušas Regīnas Ezeras dienasgrāmatas. Daces Vīgantes, Mairas Dobeles un Alises Redviņas stāstos var sajust kaut ko no Ezeras zemdegu fenomena ietekmes. Bet viņai tipiskā cēloņsakarību tēma spilgti izskan Elizabetes Lukšo-Ražinskas un Lauras Feldbergas parafrāzēs.

Kaut kas ļoti tuvs Ezeras paradoksiem savukārt atrodams Osvalda Zebra, Rvīna Vardes un Svena Kuzmina stāstos.