Jau 11 gadus Latvijas lauku konsultāciju centrs rīko atbalsta pasākumu lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai. Vispirms notiek mācības, kurās jaunieši apgūst uzņēmējdarbības pamatus, tad jaunieši raksta biznesa plānus un martā paši labākie piedalījās konkursā, kur varēja iegūt naudas balvas.

Konkursā „Laukiem būt!” jaunieši piedalās trīs kategorijās – lauksaimniecība un pārtikas pārstrāde, nelauksaimniecisko pakalpojumu sniegšana un nelauksaimnieciskā ražošana. Lauku konsultāciju uz izgltības centra (LLKC) projektu vadītāja Inita Krivašonoka stāsta, ka katru gadu ir kāda neparasta ideja, bet ir arī idejas, kas atkārtojas.

Konkursa organizētājiem – LLKC ir biroji visā Latvijā un jauniešiem ideju attīstīšanā daudz palīdz arī konsultanti novados. Laura Rītiņa no Saldus konkursā uzvarēja ar ideju par mobilo dārza kafejnīcu, kurā top saldas un sāļas mini pankūkas. Viņa jau uzsākusi ielu tirdzniecību un iegādājusies mobilo virtuvi, bet konkursā iegūtā naudas balva ļaus to labiekārtot.

Inita Krivašonoka no LLKC stāsta, ka viena no uzvarētājām - Jolanta Smane no Rēzeknes novada Dekšāres pagasta konkursā piedalījās ar biznesa ideju par kazas siera ražotnes izveidi.

Inita Krivašonoka ir gandarīta, ka konkurss „Laukiem būt!” notiek jau 11 gadus, bet jauniešu interese nesamazinās. Organizētāji seko līdzi arī jauniešu turpmākajām gaitām biznesā.

Šī gada konkursa „Laukiem būt!” finālā no 18 dalībniekiem bija tikai 2 bija puiši, tā kā meitenes ir daudz aktīvākas. Kā rāda pieredze, labākās biznesa idejas jauniešiem rodas pēc 30 gadu vecuma, kad gribas būt noteicējiem pār savu laiku.