Sākoties Covid epidēmijas izraisītai krīzei, Latvija, nolūkā iegūt finanšu līdzekļus dažādiem ekonomikas atbalsta pasākumiem, audzējusi valsts parādu,,\ un šī gada otrajā pusē Valsts kase starptautiskos finanšu tirgos iecerējusi atgriezties atkal.

Lai gan šobrīd parāda pieauguma temps ir samērā liels, eksperti uzsver, ka Latvijas finanšu stabilitāti tas neietekmē un atsākoties ekonomikas augšupejai, parādu būs iespējams samērā ātri padarīt liesāku.

“Vispārējais valdības parāds ir jau pieaudzis līdz 12 miljardiem eiro un nedaudz to jau ir pārsniedzis,” indikatīvi pašreizējo situāciju vērtē Valsts kases Prognozēšanas un finanšu plānošanas departamenta direktore Jevgēnija Jalovecka. “Salīdzinājumā ar apjomu 2019. gada beigās, kas bija 11,2 miljardi eiro. Tas jau ir ievērojams pieaugums, kas pārsniedz vienu miljardu eiro.”

Covid-19 vīrusa uzliesmojuma dēļ valdība lēma par atbalsta pasākumiem ekonomikai un iedzīvotājiem, un to izpildei bija nepieciešams finansiālais segums. Lai to nodrošinātu valsts kase martā un aprīlī aizņēmās iekšējā un starptautiskajos tirgos.