Termiņu neievērošana, komisijas lēmumu pārsūdzēšana – ar to nākas saskarties cilvēkam, kurš vēlas nokārtot formalitātes invaliditātes noteikšanai. Ilgā iesniegumu izskatīšana saistīta ar to, ka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) katru dienu saņem vairāk nekā 150 iesniegumu. Rīgā novērots – jo vairāk bonusu piešķir par invaliditātes grupu, jo vairāk cilvēku iesniedz pieteikumus. Kā mainās cilvēka ikdiena, kad invaliditātes termiņš ir beidzies un uz ilgāku laiku zūd dažādās priekšrocības?

Ja cilvēks nepārtraukti ārstējies pusgada garumā, bet nav veselības uzlabojumu, var domāt par invaliditātes pieteikuma iesniegšanu. Tāda ir valdības noteikumos paredzētā kārtība. Ja ir stabili un smagi, un neatgriezeniski funkciju traucējumi, grūtības pārvietoties vai nespēja iekļauties darba vidē veselības stāvokļa dēļ, tad cilvēks var negaidīt pusgadu, lai iesniegtu dokumentus ārstu valsts komisijai. Tātad atkārtoti nav jāpierāda, ka veselības stāvoklis joprojām nav mainījies. To parasti var darīt, ja atklāts ļaundabīgs audzējs ar metastāzēm vai ja cilvēks ir guļošs, kopjams.

Taču dzīvē ne viss notiek, kā paredzēts normatīvos, un šādu savu negatīvās pieredzes stāstu Latvijas Radio uzticēja kāda ģimene, kas nevēlējās atklāt savu uzvārdu.

Austrai, kurai ir veselības problēmas un kura ar invaliditāti saistītos jautājumus kārto ar dēla Mārtiņa palīdzību, ir nācies saskarties ar grūtībām, iesniedzot dokumentus komisijā. Nepieciešamo dokumentu kopumu invaliditātes piešķiršanai nosūtījuši pa pastu, taču atbildi no komisijas nācies gaidīt ļoti ilgi. Komisijas lēmums bijis noraidošs, tas ticis izsūtīts pa pastu 22 dienas kopš lēmuma piešķiršanas.

Dēls un māte nav piekrituši šādam lēmumam, jo uzskata, ka veselības rādītāji atbilst invaliditātes iegūšanai, un nolēmuši to pārsūdzēt. Arī šeit nācies saskarties ar grūtībām, jo lēmums jāpārsūdz mēneša laikā. Komisijas kavēšanās dēļ tobrīd bija palikušas vien divas darba dienas, lai savāktu visus nepieciešamos dokumentus atkārtotam iesniegumam.

Izaicinājumi ar to neesot beigušies, jo, saņemot atbildi no darbspēju ekspertīzes komisijas, kurā māte uzaicināta uz klātienes pārbaudi, izrādījies, ka pārbaudei bijis jānotiek iepriekšējā dienā.