Šodien, 27. oktobrī, ir Rīgas, mīlestības un strēlnieku dziesminieka Aleksandra Čaka 120.dzimšanas diena. Jau kopš pavasara to ievadījuši dažādi Čakam veltīti notikumi, un šodien bija paredzēta kulminācija – Čaka balvas pasniegšanas ceremonija. Stingro ierobežojumu dēļ tā pārcelta uz novembra nogali, bet Latvijas Radio tiekamies ar vienu no Čaka balvas laureātēm Olgu Pētersoni. Viņa paveikusi ļoti nozīmīgu darbu – pirmo reizi krievu valodā pilnībā atdzejojusi Čaka poēmu "Mūžības skartie", balvas žūrija to atzīst par izcilu veikumu.

Olga Pētersone krievu valodā atdzejojusi gana daudzu izcilu latviešu autoru dzeju, viņu vidū Rainis, Aspazija, Leons Briedis, Uldis Bērziņš, Knuts Skujenieks un vēl citi. Pati Olga jokojot atzīst, ka tās ir viņas kaprīzes, viņa pati izvēlas tos autorus, kuri viņu īpaši uzrunā. Tieši tā bijis arī ar Čaka "Mūžības skartajiem", kaut gan pirmā ierosme par šī darba atzejošanu nākusi no Nacionālā teātra producentes Ilonas Matvejevas, stāsta Olga Pētersone.

Tulkojumu papildina izglītojošais materiāls, kura autori ir kultūras vēsturnieks Kirils Kobrins, vēsturnieks Jānis Šiliņš un Čaka muzeja vadītāja Antra Medne.

Olga Pētersone uzreiz zināja, ka vēlas, lai šī grāmata iznāk Krievijā, un viņai izveidojās laba sadarbība ar Sanktpēterburgas izdevniecību "Jaromir Hladik press", ko projekts ieinteresēja un kas arī grāmatu izdeva.

Čaks "Mūžības skartajos" atklājas kā brīvās Latvijas un strēlnieku dziesminieks, bet arī šajā darbā kaut kur fonā var ļoti labi sajust Rīgas klātbūtni un šī nianse Olgai Pētersonei bijis kā skaists atklājums, strādājot pie tulkojuma.

Poēmā mēs strēlniekus satiekam gan pie Dzelzceļa tilta, Čiekurkalnā, Biķerniekos, pie Zundas, Dzegužkalnā, Nordeķos un Olga Pētersone atzīst, ka viņai šī Rīgas tēla klātesamība, atdzejojot, jo īpaši spilgti spēja iedarbināt iztēli.

Olga Pētersone ir arī viena no šī gada Čaka balvas laureātēm. Kopumā balvai bija pieteikti 14 pretendenti, no kuriem žūrija izraudzījās trīs, kuru visu vārdus paziņos balvas pasniegšanas ceremonijā. Čaka muzeja vadītāja Antra Medne atklāj, ka visu triju veikums ir ļoti augstu vērtējams un izcils.

Aleksandra Čaka balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija pārcelta uz novembra nogali, balvu pasniedz reizi divos gados un šogad ir 11. balvas pasniegšanas reize.