Īrijā viena vecāka ģimenēm ir speciāls pabalsts. To piešķir gadījumā, ja viens no vecākiem bez partnera dzīvo vismaz trīs mēnešus un viens ikdienā rūpējas par bērnu. Šo pabalstu var saņemt kā mātes, tā tēvi. Pabalsts ir gana dāsns – nedēļā 198 eiro un par katru nākamo bērnu klāt tiek maksāti vēl 31,8 eiro nedēļā. 2018. gadā viena vecāka ģimenes pabalstu Īrijā saņēma vairāk nekā 39 tūkstoši cilvēki un lielākā daļa jeb gandrīz 34 tūkstoši no tiem bija īri.

Tāpat ģimene ik mēnesi saņem bērna pabalstu 140 eiro apmērā. Tas nozīmē, ka kopumā pabalstos vien par viena bērna audzināšanu vientuļais vecāks mēnesī saņem 932 eiro. Papildus tam vientuļie vecāki var saņemt īres pabalstu un pretendēt uz mājokli sociālā mājā. Jāteic, ka vientuļie vecāki saņemt viena vecāka pabalstu un paralēli strādāt, maksāt nodokļus, bet tad sarūk valsts pabalsta apjoms. Tas nozīmē, ka iespējams sistēma nemudina vientuļos vecākus nedz strādāt, nedz dzīvot kopā.

Savukārt Latvijā līdzās pabalstiem, kas tiek maksāti visām ģimenēm, vecākiem, kuri par bērnu rūpējas vieni, valsts atbalsts tiek sniegts viena vecāka nāves gadījumā  - vidēji 92,5 eiro mēnesī. Ja abi vecāki ir dzīvi un viens no viņiem finansiāli neatbalsta ģimeni, tad likuma kārtībā jāmaksā alimenti. Ja tos nevar piedzīt, tad ik mēneša pabalstu viena vecāka ģimenei maksā no Uzturlīdzekļu garantijas fonda.

Pārējie pabalsti viena vecāka ģimenēm ir tādi paši kā visām citām ģimenēm Latvijā. Vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts 421 eiro. Līdz pusotra gada vecumam ģimene saņem 171 eiro par katru bērnu mēnesī, bet pēc tam līdz diviem gadiem kontā ik mēnesi ieskaita 42 eiro. Pēc divu gadu sasniegšanas palīdzīga roka no valsts puses pabalsta veidolā teju izsīkst, jo bērniem pēc divu gadu jubilejas līdz pilngadības sasniegšanai ik mēnesi valsts maksā tikai 11,38 eiro mēnesī. Salīdzinājumam Īrijā par bērnu pabalstā līdz astoņiem gadiem tiek maksāti 939 eiro mēnesī, bet no 8 – 14 gadu vecumam viena vecāka pabalsts transformēts par darba meklētāja pabalsts un Īrijā dzīvojošā ģimenes budžetā ik nedēļu ieripo 112 līdz 203 eiro atkarībā no pabalsta saņēmēja vecuma un tā apgādībā esošo bērnu skaita. Jāteic, ka par atvasēm arī tiek papildus maksāts 17 līdz 34 eiro ik nedēļu. Secinājums -  Īrijā no valsts puses atbalsts līdz ar bērna divu gadu jubileju tik jūtami nesarūk, bet ilgts līdz 14 gadu vecumam.