Pēdējos deviņos gados vientuļo vecāku skaits Latvijā nav ievērojami pieaudzis. 2010. gadā 4% mājsaimniecības bija tādas, kurās dzīvo viens pieaugušais ar bērnu un šobrīd šādu mājsaimniecību ir nedaudz mazāk jeb 3,8%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Kopumā vairāk nekā ceturtajā daļā jeb 27,2% Latvijas mājsaimniecībās vispār dzīvo  bērni.

Neraugoties uz dāsno pabalsta sistēmu viena vecāka ģimenēm Īrijā, to skaits proporcionāli iedzīvotāju apjomam ir tikai nedaudz lielāks nekā Latvijā. Īrijā pēdējā tautas skaitīšana notika 2016. gadā un tolaik tika reģistrēti 4,7 miljoni iedzīvotāju un vairāk nekā 1,2 miljoni ģimeņu.

Ja analizē Īrijas statistiku, tad var secināt, ka 2016. gadā no kopējā ģimeņu skaita vairāk nekā 862,7 tūkstoši  (862 721) bija ģimenes ar bērniem. No tām 218,8 (218 817) tūkstoši bija tādas, kurās rūpes par bērniem uzņēmās viens no vecākiem. Īrijā vienu vecāku ģimeņu skaits periodā no 2011. līdz 2016. gadam palielinājās par 1,5 procentiem, bet, interesanti, ka kopumā pēdējos 20 gados šajā zemē ģimeņu skaits pieaudzis par 51%.

Tāpat kā Latvijā, arī Īrijā visbiežāk bērnus audzina mātes vienas pašas un šādu ģimeņu skaits Īrijā 189 tūkstoši (189,112), bet 29,7 tūkstoši (29 705) ir tādas ģimenes, kurās gādību par atvasēm uzņēmās tēvi un lielākā daļa no viņiem jeb 68% ir vecāki par 50 gadiem. Visvairāk (jeb 125,8 tūkstošiem) Īrijā viena vecāku ģimenēs aug tikai viens bērns.