Pirmo reizi Kurzemē šajā nedēļas nogalē norisināsies senvēstures un mūzikas festivāls „Bandava”. Festivāls tematiski tiks veltīts kuršiem un to dzīvei dzelzs laikmetā. Divu dienu pasākumu 19. un 20. augustā rīko vairākas biedrības, kas šobrīd Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagasta “Upīšos” veido seno kuršu sētas rekonstrukciju. Lauku apvidus ir piederīgs kādreizējai Bandavai, kas ir viena no vēlā dzelzs laikmeta kuršu zemēm. Lielākā no kuršu zemēm tolaik bija Bandava Ventas vidustecē.

Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagasta „Upīšos” jau tapušas pirmās aprises senajai kuršu sētai „Bandava”. Senais kuršu ciems atrodas aptuveni 7 km attālumā no Aizputes. Tur šobrīd vīri veido skatuvi no guļbaļķiem, lai pietuvinātu vizuālo izskatu senajam kuršu ciemam. Viens no kuršu sētas veidotājiem ir Uģis Pucens no biedrības „Serde”, viņš stāsta, ka neiztrūkstoši svarīga ir vieta, kur apstrādāt nocirstos kokus.