Izglītības un zinātnes ministrija sabiedriskajai apspriešanai nodevusi grozījumus Izglītības likumā par vienotu kritēriju ieviešanu, kādā piešķir valsts finansējumu pedagogu darba samaksai. Šie grozījumi stātos spēkā šī gada septembrī un ietekmētu finansējuma piešķiršanu no 2025. gada septembra tajās skolās, kuras kritērijus neizpilda. Sabiedrības uzmanību izpelnījušās mazās skolas, jo viens no jaunajiem kritērijiem būtu minimālais skolēnu skaits klasē.

Izglītības ministre Anda Čakša no Jaunās Vienotības atzīst, politiskā atbalsta ziņā gan striktu “nē” viņa neesot dzirdējusi, lai gan diskusijas turpinoties. Ministre noliedz pārmetumus par sasteigtu reformu un atkārtoti uzver, ka tās ir saistītas ar spēju nodrošināt bērniem labu izglītību.

Dažādos gan starptautiskos, gan vietējos mērījumos skolēnu sniegums pasliktināijes un ir būtiskas atšķirības starp skolām, kas izvietotas laukos un kas - pilsētās. Šī brīža finansējuma balstīšana uz bērnu skaitu pašvaldībā, radot nevienlīdzīgu situāciju gan pašiem bērniem, gan skolotāju atalgojuma ziņā, tāpēc jāpanāk, lai šādas nevienlīdzības nebūtu.

Sarunā Čakša arī norādīja, ka Latvijas Olimpiskās komitejas iebildes, ka šobrīd neviena no sporta federācijām joprojām nav saņēmusi valsts budžetā paredzēto bāzes finansējumu ir pārspīlētas. Notiek naudas piešķiršanas kartības izmaiņas un naudu drīzumā parskaitīs.

Atgādināsim, ka Olimpiskā komiteja nosūtījusi vēstuli Valsts prezidentam, kurā izklāsta, ka federācijas kavē maksājumus, sportisti aizņemoties naudu privāti, bet Latvijas Olimpiešu sociālā fonda pabalsti sporta veterāniem šomēnes varot kavēties.