Apmēram miljonam Latvijas iedzīvotāju ir iespēja lietot e-paraksta funkciju, bet pēdējos piecos gados to izmantojuši tikai pusmiljons unikālo lietotāju. Lai gan e-paraksta lietošanas apjoms pēdējos gados ievērojami pieaug un tam vērā ņemamu pieprasījuma grūdienu radīja pandēmijas laiks, vēl aizvien Latvijā ir kupls skaits iedzīvotāju, kuri dažādu iemeslu dēļ neizmanto digitālās iespējas.

Katram Latvijas iedzīvotājam sākot no 14 gadiem ir pieejams e-paraksts. Ir tikai jāizvēlas viens no pieejamiem rīkiem – eID kartes piedāvātā e-paraksta funkcija vai eParaksts mobile. Abiem rīkiem ir vienādas funkcijas – tie kalpo kā personas apliecinošs dokuments digitālā vidē un otra funkcija ir e-paraksts.

„Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” pārstāve Vineta Sprugaine stāsta, ka vairākas bankas ir sākušas ieviest šo funkciju. Pērn 14 miljonus reižu cilvēki ir parakstījušies ar kādu no e-paraksta rīkiem. Kopumā pēdējos piecos gados ir bijuši pusmiljons unikālo e-paraksta rīku lietotāji.

Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas ģenerāldirektors Andris Melnūdris uzsver, ka ne visi, kuriem ir iespējas lietot e-parakstu, to izmanto. Tomēr Andris Melnūdris akcentē, ka kopumā Latvijas iedzīvotāju digitālās prasmes nebūt nav zemas un e-paraksta plašākas nelietošanas jautājums ir saistīts ar pieradumu, nevis neprasmi izmantot šo rīku.

Vineta Sprugaine uzsver, ka e-paraksta lietošanas biežumu sekmēs plašākas pielietojuma iespējas. Vērā ņemams grūdiens e-paraksta lietošanā bija pandēmija, bet ar to ir par maz. Tāpat bija cerība, ka obligātā prasība pēc ID kartes būtu labs stimuls, bet tā tika atcelta.

Tāpat ar 1. februāri ir stājušies spēkā grozījumi fiziskās personas elektroniskās identifikācijas likumā, kas paģērē, ka tiem komersantiem, kas sniedz pakalpojumus digitālajā vidē un identificē savus klientus ir jānodrošina iespēja to izdarīt ar nacionāliem identifikācijas rīkiem.

Uzņēmums „DataMed” piedāvā dažādus autentifikācijas rīkus - e-parakstu un interneta banku piedāvātos rīkus. Uzņēmuma valdes loceklis Normunds Ančupāns stāsta, ka pagaidām klientu pirmā izvēle ir interneta banku autentifikācijas rīki. Viņaprāt, tas ir pieraduma dēļ.

Viņaprāt, kamēr pastāvēs vairāki rīki, tikmēr cilvēki tos izvēlēsies un e-paraksta lietošanas biežums nav saistāms ar tā sarežģīto izmantošanu.