Etnomuzikoloģe, Latvijas Mūzikas akadēmijas mācībspēks Anda Beitāne aptuveni 10 gadus darbojas starptautiskā daudzbalsīgās mūzikas pētnieku grupā. Sākotnēji viņa par savu misiju uzskatīja pēc iespējas plašāk savus ārzemju kolēģus iepazīstināt ar Latvijas daudzbalsības tradīcijām. Tas viņai labi izdevies, jo nu jau suitu burdons un Ziemeļlatgales daudzbalsība etnomuzikologu vidū ir tikpat labi zināma kā citu valstu tradīcijas.

Tagad Anda Beitāne spērusi soli tālāk, pateicoties viņas iniciatīvai, Latvijā izdots starptautiski zinātniski nozīmīgs darbs par daudzbalsību. Arī tajā līdzās dziedāšanas praksēm Vācijā, Itālijā, Marokā, Ķīnā un vēl citviet izcelta Ziemeļlatgales Latvijā daudzbalsība.

Grāmata ir angļu valodā, latviski tās nosaukumu var tulkot kā "Dalīties ar skaņām un vērtībām". Grāmatā iekļauti deviņu autoru raksti par daudzbalsīgo mūziku dažādās pasaules vietās. Pievienots arī disks ar audio un video ierakstiem, kas atspoguļo aprakstītās mūzikas prakses no Malaizijas, Marokas, Setu zemes, Ziemeļlatgales un Sardīnijas.