Nākamgad Latvijas Radio svinēs simto jubileju. Savukārt jau šogad simtā jubileja aprit organizācijai, kam bija ļoti liela loma, lai radio Latvijā sāktu skanēt, un tā ir Latvijas Radio biedrība. Radio sākotnēji tika uzskatīts par stratēģiski ļoti ietekmīgu sakaru līdzekli, ko privātām personām var ļaut klausīties, tikai ieviešot atbilstošu likumdošanu. Tieši Latvijas Radio biedrībai bija lieli nopelni šo likumu izstrādē, tāpat tā ļoti daudz darbojās radio popularizēšanas jomā.

Sestdien, 15, jūnijā, Dundagā, Ievlejās, seno lietu krātuvē notiks biedrības simtgadei veltīts pasākums.

Pagājušā gadsimta 20.gadu sākumā Eiropā viena pēc otras tika atvērtas radiofona stacijas. Arī Latvijā radās arvien lielāka interese par radio klausīšanos. Regulāras pārraides Rīgā bija plānots uzsākt 1925.gada nogalē, bet pirms tam vajadzēja izstrādāt sistēmu, kā tas notiks, kā valsts šo procesu kontrolēs. Radio tolaik uzskatīja par stratēģiski spēcīgu līdzekli, ko privātpersonām var nodot lietošanā tikai ieviešot atbilstošu likumdošanu.

Lai likumu izveidē iesaistītu arī sabiedrību, 1924.gadā tika nodibināta Latvijas Radio biedrība, kurā gada laikā iestājās ap 300 biedru, kas bija dažādi radio jomas speciālisti un interesenti, stāsta Latvijas Radio amatieru līgas biedru Andris Bruņenieks.

1990. gados, kad Latvija atguva neatkarību, tika izveidota Latvijas Radio amatieru līga, kas pārņēma un joprojām turpina Latvijas Radio biedrības tradīcijas un darba metodes.